Dijital Bilgi Derneği

Dijital bilgi üretimine herkesin aktif katılabilmesini istiyoruz.

Amacımız

Bilgi teknolojileri, internet kullanıcısı herkesin dijital bilgi ve içerik üretimine katılmasına olanak veriyor. Dijital Bilgi Derneği, internet kullanıcılarının bu olanağı değerlendirmesi için çalışır. Bizce hiç kimse, internet yoluyla eriştiği bilgilerin pasif birer tüketicisi olarak kalmamalı. İnternet kullanıcılarının bilgi birikimlerini internette paylaşmasına, herkesin serbestçe erişeceği nitelikli içeriklerin çoğalmasına destek vermek istiyoruz. İnternet ortamındaki bu gönüllü paylaşımların bireysel ve toplumsal zenginliğe dönüşeceğine inanıyoruz. İnsanlığın ortak birikimi olan bilimsel, kültürel, teknolojik, sanatsal gelişmeleri dünyanın her köşesinde, orada yaşayan toplumların kendi anadiliyle ulaşılabilir kılmak için yardımlaşmayı destekliyoruz.

  • İnternette açık lisanslı eğitim içeriği ve bilgi paylaşımını geliştirmek ve zenginleştirmek;
  • Toplum genelinde bilişim okuryazarlığını ve dijital becerileri artırmak için eğitimler ve seminerler düzenlemek, bu alanda içerik üretmek ve yayımlamak;

  • İnternet kullanıcılarının internette gönüllü içerik üretimine aktif katılmasına destek olmak;
  • İnternet mecralarındaki Türkçe içerik üreticilerinin açık lisansları tanıması ve seçmesi için çaba göstermek;

  • Bilgi ve iletişim teknolojilerine erişimdeki ve bilgi paylaşımına katılımdaki toplumsal, bölgesel ve cinsiyete bağlı eşitsizliklerle mücadele etmek;
  • Dijital bilgi paylaşımı ve dijital becerileri geliştirme ile ilgili ulusal ve uluslararası kongre, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek, yapılan etkinliklere etkin katılım sağlamak

  • Dijital içerik üretimi ile ilgili ulusal ve uluslararası yarışmalar düzenlemek;
  • Türkiye’nin ve Türkiye’deki kültür, bilim, sanat varlıklarının dijital ortamlarda tanıtımı için içerik oluşturulmasını desteklemek.

Güncel gelişmeler